Gruntowny audyt kampanii Google Ads i Analytics, tak na dobrą sprawę, potrzebny jest dla każdego konta. Świeże spojrzenie na prowadzone działania osoby z zewnątrz możne dużo wnieść do promocji pod kątem zwiększenia jej efektywności, nowych pomysłów czy kierunków rozwoju.

Zdecyduj się i osiągaj lepsze wyniki:

Wszystkie wnioski zostają zebrane w dokumencie pdf i stanowią wykaz elementów prawidłowo wdrożonych na koncie, elementów, których brakuje wraz ze wskazówkami co do ich wdrożenia oraz rekomendacjami na dalszy rozwój.

Audyty wykonuję w oparciu o konfigurację kont Google Ads i Analytics oraz interpretację danych w wybranym okresie czasowym.

Cena audytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od zakresu prowadzonych już działań (typów kampanii) i ich skali.

Zapraszam do kontaktu

Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu i porozmawiajmy o obecności Twojego biznesu w internecie.